UWB Crest

Bangor Brain & Cognitive Development Laboratory

Contact Us

Cysylltwch â Nat Ebanks os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr astudiaeth neu os hoffech gael mwy o wybodaeth.

Ffon: 01248 388828
e-bost: n.ebanks@bangor.ac.uk

 

Contact Nat Ebanks if you are interested in taking part in the study or would like more information.

Phone: 01248 388828
Email: n.ebanks@bangor.ac.uk